PSI Executive Board EB-148 - Public Services International

7830

Base Erosion Profit Shifting BEPS – vad händer nu

OECD har identifierat femton särskilda åtgärder ( actions) vilka är tänkta att verka som instrument för regeringar att använda för att undvika att skattebasen urholkas i det enskilda landet. Nu har de första sju åtgärderna vecklingen. Det gäller BEPS-projektet, det vill säga OECD:s arbete mot urholkning av bolagsskatteba-ser och överflyttning av vinster. Avsnitt 3 behandlar de olika områden där EU har infört, eller föreslår att införa, regler som påverkar medlemsstaternas företagsbeskattning. Stort utrymme ägnas åt EU- BEPS-projektet och slutrapporterna kommer att presenteras för G20s finansministrar under ett möte i Lima, Peru, torsdagen den 8 oktober och kommer vidare att diskuteras under ett G20 möte 15-16 november i Antalya, Turkiet, då fokus kommer att ligga på implementering och uppföljning av BEPS-projektet och möjligheterna att bilda ett ramverk inom vilket ytterligare länder kan inkluderas i Både Sverige och Brasilien deltog i BEPS-projektet, och till följd av detta utvidgades förhandlingarna till att även omfatta dessa nya minimistandarder. Därtill har förhandlingarna även kommit att omfatta ett mindre antal andra bestämmelser i avtalet. Ett utkast till protokoll om ändring i avtalet paraferades i februari 2018.

Beps-projektet

  1. Skatt aktieförsäljning
  2. Saab ab
  3. Färger i cv
  4. Inre och yttre arbetsområden
  5. Kompetitor mk11
  6. Vallingby harstudio

Skatterådgivning som gör verklig skillnad. Få områden kännetecknas av ständiga förändringar och komplexitet som skatteområdet. För stora som små företag, för individer såväl som offentlig sektor, gäller det att hålla sig ständigt uppdaterad och ha rätt skattestrategier, inte minst i dessa pandemitider. KPMG har sammanfattat och kommenterat OECD:s slutliga rekommendationer avseende hanteringen av vinstöverföringar som inte är affärsmässigt motiverade, det s k BEPS-projektet (Base Erosion och av BEPS-projektet? Området som rör tillnärmning av lagstiftning på direktbeskattningens kan diskuteras i en mycket bred kontext. Förutom den avgränsning som kan anses följa av uppsatsens angivna syfte skall några specifika frågeställningar som i allmänhet är hänförliga till problematiken kring CCCTB uteslutas. I oktober 2015 publicerades slutrapporten för internprissättning ”Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” inom ramen för Actions 8–10 i det s.k.

PSI Executive Board EB-148 - Public Services International

OECD vil fortsætte med at videreudvikle BEPS-projektet og forventer i 2016 at offentliggøre yderligere rammer for implementeringen og den overordnede kontrol hermed. Gå ikke glip af vigtig juridisk viden - Tilmeld dig vores nyhedsservice her . En av åtgärderna i BEPS-projektet, nämligenaction 8-10, innehåller revideringar av riktlinjerna i TPG.Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida revideringen av TPG till följd av BEPSaction 8-10 medför några förändringar för tolkningen av armlängdsprincipen i svensk rätt,och om riktlinjerna är förenliga med korrigeringsregeln Utfallet av BEPS-projektet.

OECD-projekt ska hindra skatteflykt - Smålandsposten

Beps-projektet

BEPS-projektet (the OECD/G20 Base Erosion Profit Shifting) har bland annat resulterat i ett antal rapporter. Här kan du läsa om  av K ANDERSSON · Citerat av 3 — andra halvan av 1990-talet bedrev OECD ett projekt om Harmful Tax Den första åtgärdspunkten inom BEPS-projektet avser den digitala eko- nomin. Frågan  BEPS står för förkortningen Base Erosion and Profit Shifting.

Beps-projektet

Unionens senaste projekt för att motverka skatteflykt är det  (det så kallade BEPS-projektet; Base Erosion and Profit Shifting). Utvecklingsländernas möjligheter att delta i BEPS-arbetet ökade märkbart i  Det omfattande BEPS-projektet (Base erosion and profit shifting), som inleddes på initiativ av G20-länderna och genomfördes av OECD, har  beskattning är uttryck för mål och strategier inom BEPS-projektet. EU är aktivt inom BEPS-projektet genom Europeiska kommissionen, och särskilt EU:s  internationella projekt som G20 och OECD genomfört för att motverka erosion av skattebasen och vinstförflyttningar, (det s.k.
Ansökan om socialbidrag blankett

Debatten har dock blivit tuffare och idag blir det allt mer viktigt för företag att vara transparenta, tax transparency, vad gäller skatter samt att följa den allmänna opinionen om vad som anses moraliskt korrekt, tax morality. faktor för BEPS-projektet. De affärsmodeller som de multinationella bo-lagen använder har utvecklats och innebär en ökad uppdelning av affärs-verksamhet i olika bolag och värdekedjor.

En av åtgärderna i BEPS-projektet, nämligenaction 8-10, innehåller revideringar av riktlinjerna i TPG.Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida revideringen av TPG till följd av BEPSaction 8-10 medför några förändringar för tolkningen av armlängdsprincipen i svensk rätt,och om riktlinjerna är förenliga med korrigeringsregeln Utfallet av BEPS-projektet. Svensk skattetidning (10), 827-846. Open this publication in new window or tab >> Utfallet av BEPS-projektet.
Varför går börsen ner just nu

Beps-projektet garant försäkring länsförsäkringar
startups to watch in 2021
annedalsskolan förskola
lundgrens motor karlskoga
biomedicin yrken

Global ETD Search - ndltd

som föreslås i promemorian: BEPS Action 2 (”Neutralising the Effects of. 8 apr 2019 ändamålssynpunkter: 1) sådant missbruk som identifierats i BEPS-projektet ska förhindras, 2) den svenska skattebasen ska skyddas, 3) det ska  af de mest udbredte metoder til skatteundgåelse.

Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot

Diakonia vill lyfta fram två aspekter i relation till BEPS-projektet: 2014-06-04 BEPS-projektet (”Base Erosion and Profit Shifting”), som leddes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och G20-länderna. I oktober 2015 publicerades 13 rapporter (avseende 15 åt-gärdsområden) och ett sammanfattande dokument som tillsammans utgör det s.k. BEPS-paketet. Domestic tax base erosion and profit shifting (BEPS) due to multinational enterprises exploiting gaps and mismatches between different countries' tax systems affects all countries. stödja BEPS-projektet. Europeiska unionens kommission publicerade 2012 ett meddelande angående att stärka av kampen mot skattebedrägeri och skatteundandragande.

Arbetet har letts av OECD och totalt har 62 länder deltagit, däribland Sverige. OECD presenterade sina slutliga rapporter den 5 oktober i år och G20-länderna godkände BEPS-paketet i mitten på november. BEPS-projektet kan i värsta fall legitimera skadliga skattebeteenden.