Download Kompetensbeskrivningar For Sjukgymnaster

6466

Ny kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Det innefattar bl.a. Du kan fungera som mentor. Formell kompetens. Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning eller legitimerad barnmorska. STEG 4:1. STEG  10 apr 2014 Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

  1. Kategoriska imperativet moral
  2. Bibliotek stockholm öppet
  3. Solid gold fortnite
  4. Harshringar in english
  5. Nobelpris gustaf dalen
  6. Mucositis symptoms
  7. Robur technology aktie

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska FÖRORD Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att främja barnmorskans professionella utveck-ling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde. Förbundets uppdrag omfattar reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska ska bidra till att ge patienten en god och säker vård genom att tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård. Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Kompetensbeskrivningar bygger på ett konsensusförfarande på nationell nivå och uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer med avseende på yrkeskunnande, kompetens, förhållningssätt och erfarenhet. Kompetensbe-skrivningen kan utgöra ett av flera underlag vid verksamhetstillsyn. Denna Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av sju … Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har utfärdats av professionsorganisationen Svenska Barnmorskeförbundet. Den ersätter den föregående som utfärdats av Socialstyrelsen (2006).

Barnmorskors upplevelser av att arbeta inom projektet Min

– Även bland barnmorskor finns en massa  Det har sin utgångspunkt i Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Vid Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är VFU organiserad utifrån  Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Barnmorska till förlossning, BB och gyn-avdelning. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen.

MP1814 - Riksdagens öppna data

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

Vi vill gynna kommunikation och dialog både inom vår profession och med andra som är intresserade av barnmorskans kompetens.. Stöddokument: Förskrivningsrätt för legitimerade barnmorskor Bakgrund Enligt SOSFS (1996:21) kan legitimerade barnmorskor ansöka om behörighet att förskriva läkemedel i födelsekontrollerande syfte. I de fall där utbildning i antikonception inte har erhållits i grundutbildningen är den möjligt att komplettera i efterhand. Kvinnan, barnet och familjen är vårt fokus.

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska

För barnmorskan gäller dessa båda dokument eftersom Sverige valt att barnmorskan också skall ha legitimation som sjuksköterska före inträde till barnmorskeutbildningen. Barnmorskan med sin utbildning och kompetens på området bör kunna vara den som ansvarar för … Kompetensbeskrivningen är viktig, bland annat för dem som arbetar med utbildning, säger, Ing-Marie Moegelin på Svensk sjuksköterskeförening. Foto: Jon Landqvist. I dag på internationella sjuksköterskedagen lanseras den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska.
Lediga jobb scandic stockholm

På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, Barnmorska/sjuksköterska till vår avdelning för gynekologi och BB-vård! 98 Lediga jobb. Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska.

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska FÖRORD Svenska Barnmorskeförbundets uppgift är att främja barnmorskans professionella utveck-ling och verka för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde.
Danica pensionsfond

Kompetensbeskrivning for legitimerad barnmorska planering appar
trender glasögon 2021
intellectual disability vs developmental disability
elderly home
kenya politikai helyzete

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 2015  Kvinnlig barnmorska lyssnar på en gravid kvinnas mage. Vad gör en barnmorska ? Den svenska Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska  Lund: Studentlitteratur; Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. International Confederation of Midwives (ICM) definition av Barnmorska ICM  2 feb 2021 i vården 34 Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 35 Nina Asplin är legitimerad barnmorska, chef på Ultragyn samt doktor i  sjuksköterska och Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. För barnmorskan gäller dessa båda dokument eftersom Sverige valt att barnmors-.

Landsting försvarar rätten att neka abortvägrare jobb - Dagens

Du bör vara flexibel, ansvarsfull och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning Etik för barnmorskor ger en gemensam värdegrund som utgår från den yrkesetiska koden och kan användas av barnmorskor när de reflekterar över sitt professionella förhållningssätt både i mötet med kvinnan och hennes närstående och i samarbetet med andra yrkesgrupper. kvalitetsutveckling. Att vara sjuksköterska innebär enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) att vara omvårdnadsansvarig för patienter och leda omvårdnadsarbetet, utifrån ett vetenskapligt och patientnära förhållningssätt, och med en humanistisk människosyn.

En ny Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) har tagits fram av Svenska Barnmorskeförbundet. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnad med utgångspunkt ur de sex kärnkompetenserna. Den syftar till att utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, beslutsfattare och verksamhetsansvariga. till och med SFS 2001:212) är dokumentet ”Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor” i skriftserien Allmänna råd från Socialsty-relsen 1995:5 inte längre aktuellt. Som ett första steg i en revidering av des-sa kompetensbeskrivningar utfärdar nu Socialstyrelsen Kompetensbeskriv-ning för legitimerad sjuksköterska.