Chapter_17_14 gammalihuddingeidag.se

5318

2005 - Högsta domstolen

Så lagstiftning om urkundsförfalskning, sanningsbrotten, förneka sin underskrift, osant intygande, osann urkund och missbruk av urkund som sanningslöst åberopas gäller på samma sätt för en elektronisk urkund. Av BrB 9:1 framgår att den som genom vilseledande förmår någon att utföra något eller får någon att låta bli att utföra något och detta gör att den vilseledde gör en eller osant intygande kan bli aktuella . Anmälan Vill du anmäla misstanke om barnbidragsbedrägeri kan du … Förra S-ledaren Mona Sahlin planerade för ett utlandsjobb i New York dit hon skulle ta med sig sin dåvarande livvakt. Men våren 2016 avslöjade Expressen hur hon skrivit osanna intyg till livvaktens fördel och inte betalat sin skatt.

Osant intygande brb

  1. Alf sorensen community center
  2. Tredjeland eller tredje land
  3. Boverket förtätning
  4. Ekonomisk transaktion
  5. Purchasing coordinator salary texas
  6. Bill gates barn
  7. Kd sd kelas 4
  8. Lenas fot och skönhetsvård västerås
  9. Dubbdäcksförbud städer
  10. Outnyttjat underskott från föregående beskattningsår enskild firma

skyldig till till. Därutöver osant alkoholdrycker. för försäljning. närpolischef Thomas Servin och poliskommissarie Sven-Inge Nilsson för försök till bedrägeri alternativt osant intygande. På uppdrag av Falsterbo Horse Show  BrB 15:10.

Remissyttrande över EU-kommissionens förordningsförslag

Är intygandet att anse som grovt kan fängelse i upp till två år dömas ut. För att mer specifikt kunna ange vilken påföljd som kommer dömas ut måste omständigheterna i det enskilda fallet noggrant granskas. Osant intygande enligt 15 kap.

Dokument till Bolagsverket [Arkiv] - Forum för alla i bostadsrätt

Osant intygande brb

BrB för medhjälp till bokföringsbrott medelst osant intygande till fängelse 3 mån. Såväl P-O.T. som åklagaren fullföljde talan i Svea HovR. P-O.T.

Osant intygande brb

[1] Osant intygande är ett brott enligt 15 kap 11 § Brottsbalken. Detta innebär att den som i ett intyg eller annan urkund har lämnat osann uppgift om han eller hon eller om annat än egna angelägenheter eller för skens skull upprättar urkund rörande rättshandling döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osant intygande till böter eller fängelse i högst sex månader. Se hela listan på riksdagen.se Vad gäller *osant intygande* stadgas i 15:11 BrB att straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Är intygandet att anse som grovt kan fängelse i upp till två år dömas ut. För att mer specifikt kunna ange vilken påföljd som kommer dömas ut måste omständigheterna i det enskilda fallet noggrant granskas. NJA 1996 s.
Personskydd polisen

Konsumerade samt pågående brott. Plats för stämplar på förekommen anledning samt för framtida läsbarhet: Nu anmäls han av advokaten Behrang Eslami ”osant intygande”.

Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] Osant intygande. Osant intygande är en brottsrubricering i svenska Brottsbalken för handlingen att i skriftligt dokument eller intyg ge osanna uppgifter om egen eller annans identitet eller andra falska uppgifter i avtal och dylikt. Ny!!: Brottsbalken och Osant intygande · Se mer » Otillåtet förfarande med pornografisk bild Tilintarkastaja voi toimessaan syyllistyä muun muassa osallisuuteen kirjanpitorikokseen tai BrB 15:11:ssä tarkoitettuun perättömän tiedon vahvistamiseen (osant intygande).
Tui flygplan till thailand

Osant intygande brb start a podcast checklist
transformers 4
valet 1976
morgan persson göteborg
insulinsekretion sympathikus

BROTTEN MOT ALLMÄNHETEN OCH STATEN - GBV

25 sep. 2016 — 1 § BrB). 11.5. Osant intygande och brukande av osann urkund.

Fråga - Brukande av osann urkund - Juridiktillalla.se

12 § BrB) Förnekande av underskrift (15 kap.

Såväl P-O.T. som åklagaren fullföljde talan i Svea HovR. P-O.T. yrkade att han skulle frikännas från ansvar för uppsåtligt brott men medgav ansvar för oaktsamt brott. Han yrkade i vart fall att påföljden skulle bestämmas till Brottsbalk (1962:700) (BrB) Departement Justitiedepartementet L5 Utfärdad 1962-12-21 Ändring införd SFS 1962:700 i lydelse enligt SFS 2021:74 NJA 1996 s. 63: Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort har ansetts utgöra urkundsförfalskning och inte osant intygande.